Ο Μηχανισμός

Ο Μηχανισμός Στήριξης Επιχειρηματικότητας είναι μια καινοτόμος δράση για την ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση,
η οποία φιλοδοξούμε να αποτελέσει έναν θεσμό στήριξης της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης.

Σκοπός και Στόχοι

Ο Μηχανισμός Στήριξης Επιχειρηματικότητας είναι μια σημαντική πρωτοβουλία για την τοπική οικονομία, η οποία φιλοδοξούμε να αποτελέσει έναν θεσμό στήριξης της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Σκοπός του Μηχανισμού είναι η ανάπτυξη των επιχειρήσεων στις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, η βελτίωση της λειτουργίας τους, η πρόσβασή τους σε νέες αγορές, καθώς και η παροχή εξειδικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και της εξωστρέφειάς τους


Στο Μηχανισμό Στήριξης Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας παρέχουμε

Όλες οι δραστηριότητες του Μηχανισμού θα υποστηρίζονται από μια Βάση επικαιροποιημένων πρωτογενών και δευτερογενών επιχειρηματικών δεδομένων, η οποία θα παρέχει υλικό για την παρακολούθηση των εξελίξεων της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Το έργο «Μηχανισμός Στήριξης Επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στα πλαίσια του από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020.


Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της ΠΔΕ

Φορέας υλοποίησης του έργου «Μηχανισμός Στήριξης Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΤΑ – ΠΔΕ) συνεστήθη στην έδρα της κρατικής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας το 1998, βάσει του άρθρου 53 του Ν.2218 / 1994. Από 1.7.2011 το ΠΤΑ – ΠΔΕ υπάγεται στην αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δυνάμει του άρθρου 190 του Ν.3852 / 2010.

Είναι αρμόδιο για την διαχείριση, σύμφωνα με τις αποφάσεις του περιφερειακού συμβουλίου πιστώσεων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, χρηματοδοτήσεων φορέων του δημοσίου τομέα και άλλων νομικών προσώπων, χρηματοδοτήσεων προερχομένων από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών και λοιπών φορέων του εξωτερικού, οι οποίες αφορούν τα περιφερειακά και τα αναπτυξιακά προγράμματα της περιοχής της Περιφέρειας.

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, εντάσσονται επιπλέον, η τεχνική υποστήριξη της Περιφέρειας, ιδίως στον τομέα της εκπόνησης μελετών και ερευνών και εφαρμογής προγραμμάτων που αναθέτει στο Ταμείο η Περιφέρεια για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων καθώς επίσης και η παροχή υπηρεσιών, η διεξαγωγή ερευνών και η εκπόνηση αναπτυξιακών, τεχνοοικονομικών, οργανωτικών μελετών, καθώς και η επίβλεψη και υλοποίηση προγραμμάτων η διενέργεια των οποίων ανατίθεται στο Ταμείο, από τα Υπουργεία, την Περιφέρεια, την Αποκεντρωμένη διοίκηση, Δήμους και Ν.Π.Δ.Δ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης δείτε εδώ.

Εγκαταστάσεις

Τα γραφεία του Μηχανισμού Στήριξης Επιχειρηματικότητας χωροθετουνται και στις τρείς Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα στις πόλεις της Πάτρας, του Αγρινίου και του Πύργου.

Πάτρα

Οι εγκαταστάσεις του Μηχανισμού βρίσκονται σε ένα χώρο συνολικά 246 m2 στην συμβολή των οδών Αθηνών και Σαρανταπόρου (ισόγειο).

Τα γραφεία της Πάτρας διαθέτουν:

 • Αίθουσα συναντήσεων/συνεργασιών δυναμικότητας 15 ατόμων
 • 6 θέσεις εργασίας με πλήρη εξοπλισμό γραφείου.
 • Χώρο υποδοχής
 • Βοηθητικούς και κοινόχρηστους χώρους

Αγρίνιο

Οι εγκαταστάσεις του Μηχανισμού φιλοξενούνται σε ένα χώρο συνολικής επιφάνειας 140 μ2 στην οδό Μπουκογιάννη 4 (ισόγειο).

Τα γραφεία του Αγρινίου διαθέτουν:
 • Αίθουσα συναντήσεων/συνεργασιών δυναμικότητας 10 ατόμων
 • 5 θέσεις εργασίας με πλήρη εξοπλισμό γραφείου.
 • Χώρο υποδοχής
 • Βοηθητικούς και κοινόχρηστους χώρους

Πύργος

Τα γραφεία του Μηχανισμού βρίσκονται σε ένα χώρο συνολικής επιφάνειας 145,5 μ2 στην οδό Μητροπολίτου Αντωνίου 49 (β’ όροφος).

Τα γραφεία του Πύργου διαθέτουν:
 • Αίθουσα συναντήσεων/συνεργασιών δυναμικότητας 10 ατόμων
 • 5 θέσεις εργασίας με πλήρη εξοπλισμό γραφείου.
 • Χώρο υποδοχής
 • Βοηθητικούς και κοινόχρηστους χώρους
Ελληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο