Βιβλιοθήκη

Αποτελέσματα Μελετών - Ερευνών

Ο Μηχανισμός Στήριξης Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εκπονεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξειδικευμένες μελέτες που εξετάζουν το επιχειρηματικό κλίμα στην Περιφέρεια, καθώς και συγκεκριμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας στρατηγικού ενδιαφέροντος για την περιοχή.

Στην συνέχεια παρατίθεται σύνοψη των βασικών συμπερασμάτων των μελετών που εκπονήθηκαν πρόσφατα.

Βιβλιοθήκη
Βιβλιοθήκη
Βιβλιοθήκη
Βιβλιοθήκη
Βιβλιοθήκη
Βιβλιοθήκη
Βιβλιοθήκη
Βιβλιοθήκη
Βιβλιοθήκη
Βιβλιοθήκη
Βιβλιοθήκη
Βιβλιοθήκη
Ελληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο