Υπηρεσίες

Πληροφοριακό Υλικό για επιχειρήσεις

Πληροφοριακό Υλικό για επιχειρήσεις

Στον Μηχανισμό Στήριξης Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας υποστηρίζουμε την προσπάθεια ανάπτυξης της επιχείρησης σας και σας παρέχουμε τεκμηριωμένη πληροφόρηση και χρήσιμα εργαλεία που αφορούν:


Κατεβάστε το υλικό/εργαλεία που σας ενδιαφέρουν


Επιχειρησιακό σχεδιασμό

 • Οδηγός Κατάρτισης Επιχειρηματικού Σχεδίου.
 • Υποδείγματα Επιχειρηματικού Σχεδίου.
 • Βοηθητικά εργαλεία εκπόνησης Επιχειρηματικού Σχεδίου.

Πρόσβαση σε δεδομένα αγοράς και ανταγωνισμού

 • Στοιχεία από τα αποτελέσματα μελετών που ερευνούν συνθήκες και εξελίξεις της αγοράς που εκπονεί ο Μηχανισμός Στήριξης Επιχειρηματικότητας.
 • Στοιχεία για θέματα επιχειρηματικής δραστηριότητας και εξελίξεων στην τοπική οικονομία.
 • Στοιχεία για δυνατότητες και διαδικασία πρόσβασης σε συγκεκριμένες χώρες - στόχους
 • Λίστες επιχειρήσεων δυνητικών πελατών, προμηθευτών και συνεργατών από τη Βάση Επιχειρήσεων του Μηχανισμού.

Στρατηγική marketing

 • Οδηγός Κατάρτισης marketing plan
 • Υποδείγματα marketing plan και σχετικές οδηγίες

Πρόσβαση σε χρηματοδότηση

 • Ενημερωτικό υλικό για κάθε δράση ενίσχυσης που είναι σε ισχύ (π.χ αναπτυξιακός νόμος, κρατικές ενισχύσεις κ.α) σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά της, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα κριτήρια αξιολόγησής τους και τα αναμενόμενα οφέλη για την επιχείρησή σας.
 • Εργαλεία αξιολόγησης επιλεξιμότητας/προβαθμολόγησης.
 • Πληροφοριακό υλικό για εναλλακτικά εργαλεία χρηματοδότησης.

Θέματα θεσμικού πλαισίου

 • Ενημερωτικό υλικό σχετικά με το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων.
 • Ενημέρωση για ρυθμίσεις σε σχέση με τη στήριξη ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
 • Ενημέρωση σχετικά με μη κανονιστικά θέματα έναρξης και λειτουργίας επιχείρησης στην Ελλάδα και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Καλές επιχειρηματικές πρακτικές

 • Παραδείγματα επιτυχημένης επιχειρηματικής δραστηριότητας με έμφαση στους κλάδους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Ανάπτυξη συνεργασιών

 • Πρόσβαση σε ενημερωτικό υλικό για όλες τις πιθανές δράσεις δικτύωσης που μπορεί να πραγματοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
 • Οδηγό προσέλκυσης ανάπτυξης συνεργασιών.
 • Εγγραφή στο forum του ΜΣΕ για δικτύωση με τις άλλες εγγεγραμμένες επιχειρήσεις.

Εξατομικευμένη συμβουλευτική Υποστήριξη

Ο Μηχανισμός Στήριξης Επιχειρηματικότητας (ΜΣΕ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας θα παρέχει εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιλεγμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται από τον Μηχανισμό δωρεάν ως έμμεση ενίσχυση και εμπίπτουν στο κανόνα “de minimis”.

Οι Υπηρεσίες αυτές αφορούν:


Ανάπτυξη στρατηγικού - επιχειρηματικού σχεδίου

Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι του ΜΣΕ σε άμεση συνεργασία με την επιχείρηση θα εκπονήσουν ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο προσαρμοσμένο ανάλογα με τις ανάγκες και τους ειδικότερους στόχους της επιχείρησης σας (π.χ ανάπτυξη νέου προϊόντος, χρήση για λήψη δανείου, νέα επένδυση κλπ).

Αξιολόγηση υφιστάμενων επιχειρηματικών σχεδίων και υποστήριξη στη βελτίωσή τους

Έχετε ήδη αναπτύξει το επιχειρηματικό σας σχέδιο; Οι Σύμβουλοι του ΜΣΕ θα σας υποστηρίξουν στην αξιολόγηση του τόσο ως προς την πληρότητα και τη ποιότητα του περιεχομένου όσο και ως προς την επάρκεια του σε σχέση με τους στόχους της επιχείρησης σας ενώ θα σας δώσουν κατευθύνσεις για την αποτελεσματική αναμόρφωση του.


Εκπόνηση μελέτης αγοράς

Θέλετε να γνωρίζετε καλύτερα τα χαρακτηριστικά της αγοράς που δραστηριοποιείστε ή θέλετε να δραστηριοποιηθείτε, στην Ελλάδα η το εξωτερικό; Ο ΜΣΕ θα σας παρέχει εξειδικευμένα στοιχεία πληροφόρησης σχετικά με τις συνθήκες τις εξελίξεις και τις τάσεις της αγοράς ενδιαφέροντος.

Ανάπτυξη marketing plan

Θέλετε να αυξήσετε τις πωλήσεις σας ή να ενισχύσετε την θέση σας στην αγορά; Οι Σύμβουλοι του ΜΣΕ θα αναπτύξουν το marketing plan της επιχείρησης σας λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και στόχους της επιχείρησης σας.


Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα αναδιοργάνωσης και βελτίωσης λειτουργίας της επιχείρησης

Αντιμετωπίζετε λειτουργικά ή οργανωτικά προβλήματα στην επιχείρησης σας; Οι Σύμβουλοι του ΜΣΕ θα σας υποστηρίξουν και θα σας καθοδηγήσουν να υιοθετήσετε μια νέα βελτιωμένη λειτουργική και οργανωτική δομή ή να ανασχεδιάσετε την υφιστάμενη ώστε να προσαρμοστείτε αποτελεσματικά στις αλλαγές που προκύπτουν τόσο στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης όσο και στο γενικότερο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες κοστολόγησης υπηρεσιών και προϊόντων

Οι Σύμβουλοι του ΜΣΕ θα σας υποστηρίξουν στην επιλογή της ορθής κοστολογικής πολιτικής για την επιχείρησης σας, στην επιλογή τις τιμολογιακής πολιτικής που θα σας βοηθήσει να αυξήσετε τα περιθώρια κέρδους και να μειώσει το υφιστάμενο κόστος παραγωγής.


Υποστήριξη επιχειρήσεων στην αναζήτηση χρηματοδότησης

Η επιχείρηση σας χρειάζεται κεφάλαιο κίνησης ή πρόκειται να κάνετε μια νέα επένδυση; Στόχος της υπηρεσίας είναι η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης αναφορικά με τις διαδικασίες εξεύρεσής χρηματοδότησης μέσω χρηματοδοτικών οργανισμών και δυνητικών χρηματοδοτών (τράπεζες, χρηματοδοτικά εργαλεία κ.α) αλλά και αξιοποιώντας τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων που είναι σε ισχύ.

Υποστήριξη επιχειρήσεων στην δικτύωση και την ανάπτυξη συνεργασιών

Αναζητάτε νέους συνεργάτες ή προμηθευτές; Οι Σύμβουλοι του ΜΣΕ θα σας υποστηρίξουν στην αναζήτηση και εξεύρεση συνεργατών για δικτύωση ενώ θα παρέχουν ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη στο πλαίσιο της διαμόρφωσης, ανάπτυξης και λειτουργίας συνεργατικών σχηματισμών.


Για τις επιχειρήσεις που καλύπτουν τις προϋποθέσεις και επιλέχθηκαν προς υποστήριξη, θα πραγματοποιηθεί διαγνωστική αναγκών προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι υπηρεσίες που θα λάβουν στη βάση της αίτησης στήριξης αλλά και των πραγματικών αναγκών τους.

Στο πλαίσιο της υποστήριξης θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις και συναντήσεις συνεργασίας με εκπροσώπους και στελέχη της επιχείρησης και θα αναζητηθούν στοιχεία και πρόσθετες πληροφορίες από την ίδια την επιχείρηση.

Συμμετοχή/Υποβολή Αιτήσεων

Ο Μηχανισμός Στήριξης Επιχειρηματικότητας (ΜΣΕ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει την έναρξη της δράσης παροχής εξατομικευμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου ή οικονομικής δραστηριότητας εφόσον:

 • Είναι μικρομεσαίες υφιστάμενες ή νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ή θέλουν να ξεκινήσουν δραστηριότητα στην Περιφέρεια.
 • Δεν έχουν λάβει ενισχύσεις de minimis που ξεπερνούν το ποσό των 200.000 ευρώ την τελευταία τριετία.
 • Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε εδώ
 • Για να υποβάλετε αίτηση πατήστε εδώ

Εναλλακτικά μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση από εδώ, μαζί με τις δύο υπεύθυνες δηλώσεις που απαιτούνται και να μας τα στείλετε ταχυδρομικώς

Ελληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο