Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι ο Μηχανισμός Στήριξης Επιχειρηματικότητας;

Ο Μηχανισμός Στήριξης είναι ένας νέος θεσμός επιχειρηματικότητας και οικονομικής ανάπτυξης που ενεργεί για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Είναι μια δεξαμενή πληροφοριών για την επιχειρηματικότητα αλλά και ένας φορέας που θα παρέχει ουσιαστική υποστήριξη στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτό θα παρακολουθεί στοιχεία του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, θα συντονίζει δράσεις και θα οργανώνει εκδηλώσεις. Ο Μηχανισμός Στήριξης Επιχειρηματικότητας θα υποστηρίζει την Περιφέρεια στην εφαρμογή της Στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.

Πώς μπορεί ο μέσος επιχειρηματίας της Δυτικής Ελλάδας να ωφεληθεί από τον Μηχανισμό Στήριξης Επιχειρηματικότητας

Ο επιχειρηματίας ωφελείται πολλαπλά από τις υπηρεσίες του Μηχανισμού και ειδικότερα:

α) Οριζόντια σε επίπεδο πληροφόρησης, ο Μηχανισμός παρέχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση - εργαλεία σε επιχειρηματίες για βασικά θέματα που μπορεί να αντιμετωπίζει μια πολύ μικρή ή μικρομεσαία επιχείρηση, π.χ. επιχειρηματικός σχεδιασμός, μάρκετινγκ, χρηματοδότηση κλπ. Επιπρόσθετα, συγκεντρώνει ολοκληρωμένα την πληροφορία για θέματα θεσμικού πλαισίου επιχειρήσεων (ίδρυση, λειτουργία, αδειοδότηση κλπ) που διαφορετικά ο επιχειρηματίας θα έπρεπε να απευθυνθεί σε ξεχωριστές διοικητικές αρχές. Τέλος, διαθέτει τη δυνατότητα να παρέχει ποιοτικά δεδομένα για τις εξελίξεις και τάσεις στην τοπική οικονομία, όσο και για αγορές-στόχους για κλάδους που παρουσιάζουν εξαγωγικές δυνατότητες.

β) Εξατομικευμένα σε επίπεδο παροχής στοχευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών: υποστήριξη για την ανάπτυξη και αξιολόγηση του επιχειρηματικού σχεδίου της ωφελούμενης επιχείρησης, ανάπτυξη marketing plan, εκπόνηση μελέτης αγοράς, συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα αναδιοργάνωσης και βελτίωσης λειτουργίας της επιχείρησης, υπηρεσίες κοστολόγησης υπηρεσιών και προϊόντων, υποστήριξη επιχειρήσεων στην αναζήτηση χρηματοδότησης και στην ανάπτυξη συνεργασιών.

Επιπλέον μέσω της Διάγνωσης αναγκών οι αρμόδιοι Σύμβουλοι του ΜΣΕ προσδιορίζουν σε συνεργασία με την επιχείρηση το πακέτο υπηρεσιών που μπορείτε να λάβει ανάλογα με τις ανάγκες και τους στόχους της. Η διαγνωστική ανάλυση αναγκών συμπεριλαμβάνει διαδικασίες προσωπικών συνεντεύξεων και εν τέλει διατύπωση συμπερασμάτων για τον καθορισμό των υπηρεσιών που θα παραχθούν στην επιχείρηση και θα προσδώσουν στο βέλτιστο βαθμό για την υποστήριξη της επιχείρησης.

Πως μπορώ να λάβω υπηρεσίες από τον Μηχανισμό Στήριξης Επιχειρηματικότητας;

Η διαδικασία για τη λήψη υπηρεσιών υποστήριξης είναι απλή. Αν είστε μικρομεσαία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή ή θέλετε να δραστηριοποιηθείτε στην Περιφέρεια μπορείτε να υποβάλετε την σχετική αίτηση. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του παρόντος ιστότοπου. Εναλλακτικά μπορείτε να απευθυνθείτε στον ΜΣΕ (τηλεφωνικά ή μέσω e-mail) για να λάβετε την αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να προσέλθετε στα γραφεία του Μηχανισμού (Πάτρα, Αγρίνιο, Πύργος) για να την συμπληρώσετε με την βοήθεια ενός εξειδικευμένου συμβούλου. Μετά την εξέταση της αίτησης σας θα λάβετε ενημέρωση για τα επόμενα βήματα υποστήριξης.

Ποιο είναι το κόστος των υπηρεσιών;

Οι εξατομικευμένες συμβουλευτικές Υπηρεσίες του ΜΣΕ παρέχονται δωρεάν στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ως έμμεση ενίσχυση και εμπίπτουν στο κανόνα “de minimis”. Δηλαδή οι υπηρεσίες που θα παρέχονται από τον Μηχανισμό αντιστοιχούν σε ορισμένο ποσό ενίσχυσης. Η μέγιστη αξία του μίγματος υπηρεσιών ανά επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβεί τις €10.000 προ ΦΠΑ ενώ οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μέσα σε διάστημα 2 μηνών από την έγκριση της αίτησης.

Ελληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο