Παρουσιάσεις της 1ης εκδήλωσης του Μηχανισμού Στήριξης Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Ελληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο